Skip til primært indhold

SydLIS

SydLIS

SydLIS er Region Syddanmarks ledelsesinformationssystem.

Her kan de somatiske sygehuse få et overblik over historiske og aktuelle resultater for en lang række områder, bl.a.:

  • Kliniske kvalitetsdatabaser
  • Kræftpakker
  • Landsdækkende patientundersøgelser
  • Øvrige regionale kvalitetsmål

Resultaterne vises i en brugerflade hvor der er mulighed for at afgrænse organisation, tidsperiode, kvalitetsmål med mere.

Resultaterne i SydLIS opdateres med forskellige intervaller. De fleste data opdateres månedligt, mens enkelte kun opdateres kvartalsmæssigt eller årligt.

For at benytte SydLIS skal du være logget på regionens netværk. Fra følgende steder vil du automatisk have adgang: Arbejdscomputere på sygehusene og i regionshuset eller fra en VPN forbindelse.

Du kan tilgå SydLIS via dette link: https://sydlis.rsyd.net

Du finder kvalitetsrapporterne ved at gå ind under Emneoverblik og vælge Kvalitet. På kvalitetsforsiden kan du udover kvalitetsrapporterne også finde brugervejledninger, skemaer til ansøgning om brugeroprettelser med videre. 
 

APPFWU01V