Skip til primært indhold

Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram

De fem regioner driver i fælles Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), hvor de kliniske kvalitetsdatabaser er den primære drivkraft.

De Kliniske Kvalitetsdatabaser består af mere end 60 støttede, landsdækkende databaser, der har til formål at måle kvaliteten af den sundhedsfaglige (kliniske) behandling for en række patientgrupper.

Databaserne er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der skal bidrage til at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen. For den enkelte sygehusafdeling er databasen et kvalitetsudviklingsredskab, som afdelingen bruger til at overvåge og forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling.

Læs mere her om kliniske databaser

Organisation og økonomi for RKKP

Regionerne finansierer og driver RKKP i fællesskab. RKKP administrerer en databasepulje, som yder støtte til de kliniske kvalitetsdatabaser.

Det er et grundlæggende krav, at databaserne skal være landsdækkende for at opnå økonomisk støtte fra sygehusejernes fælles databasepulje.

Alle databaserne har en faglig styregruppe. som bl.a. består af læger, sygeplejersker, terapeuter og andre fagpersoner fra sygehuse/afdelinger, der behandler patienterne.

Alle databaserne er tilknyttet mindst et af de fem kompetencecentre (Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik, Øst og Vest & Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Øst, Syd og Nord) for kliniske kvalitetsdatabaser. Kompetencecentrene støttes også via sygehusejernes fælles databasepulje, og de bistår databaserne med epidemiologisk (læren om sygdommes forekomst i befolkningen), biostatistisk og IT-mæssig ekspertise samt viden om kvalitetsudvikling.

Databasernes Fællessekretariatet varetager den overordnede sekretariatsfunktion for de landsdækkende kvalitetsdatabaser.

APPFWU01V