Skip til primært indhold

Læge Jacob Munkner i Vejen søger en speciallæge i almen medicin

Lægepraksis søger ny lægekollega. Det gode lægeliv findes i Vejen. Læs mere om min lægepraksis nedenfor.

Jeg har nået pensionsalderen og ønsker at sælge min praksis, som jeg har haft i godt 25 år. 
Vi er 7 læger i en samlet gruppepraksis. 4 læger har hver deres enkeltmandspraksis og 3 læger har sammen en kompagniskabspraksis. Jeg er en af de fire læger med enkeltmandspraksis.

Om praksis 

Til den samlede gruppepraksis har vi ansat 6 sygeplejesker,1 bioanalytiker, 4 sekretærer og 1 picoline, som alle er på deltid. Vi har som regel en uddannelseslæge ansat. Vi har et stort lægehus med god plads til læger, personale og patienter. Klinikken er godt vedligeholdt, veludstyret og veldrevet.

Sygeplejerskerne varetager almindelige sygplejerskefunktioner, særlige opgaver med patiener med kroniske sygdomme samt uddelegerede opgaver som f.eks smear, p-pillekontroller m.m.

Vi arbejder løbende med revurdering af faglige mål og værdisætning i praksis. Der er planlagt en praksisdag i efteråret og kursus for alle  læger og ansatte i klinikken i marts 2022. Vi har en handleplan for håndtering af konflikter i praksissen.

Lægerne deler de administrative forpligtigelser mellem sig. I  I/S´et holder vi10 årlige møder. Den praksisadministrerende sygeplejerske deltager.
Personalemøder for læger og ansatte holdes 3 gange årligt. Forud for dette mødes personalet selvstændig uden deltagelse af læger.
I øvrigt mødes lægerne ad hoc.

Faglig sparring finder daglig sted mellem de berørte parter. Vi har vidensdelingsmøder en gang om måneden, hvor også nye UTH drøftes.
På skift fremlægger vi hver onsdag en faglig problemstilling.
Mandag morgen indleder vi ugen med en sang. Derefter er der opdatering af nye retningslinjer, nyheder og anbefalinger. Vi mødes dagligt til kaffepausen og til frokost.
Vi holder sommerafslutningsfest og julefrokost for alle i klinikken.

Jeg har cirka 1350 patienter tilknyttet min praksis. Jeg har været meget glad for arbejdet i min praksis og for mine dygtige og engagerede kollegaer og medarbejdere.

Læge Jacob Munkner
Konsultationslokale
Konsultationslokale
Konsultationslokale

Kontakt praksis 

Hvis du er interesseret, kan du kontakte praktiserende læge Jacob Munkner på mobil: 23 45 06 22 eller mail: JMunkner@dadlnet.dk

Læge Jacob Munkner
Jacob Gades Alle 7
6600 Vejen

APPFWU02V