Skip til primært indhold

Lægehuset Schaumann i Haderslev søger en kompagnon, ansat læge og/eller vikar (efterår-vinter 2022/2023)

Lægepraksis søger ny lægekollega. Det gode lægeliv findes i Haderslev. Læs mere om vores lægepraksis nedenfor.

Er du fristet af nedenstående, kan du måske være vores nye kollega: 

  • Fantastiske kolleger
  • God normering: 1250 pt./læge
  • Lyse og velindrettede lokaler i attraktivt historisk byggeri
  • God økonomi
  • Beliggenhed i den sydlige del af 3-kantsområdet
  • Deltidsansættelse er en mulighed

Om praksis 

Lægehuset Schaumann er en moderne kompagniskabspraksis med fire kapaciteter beliggende i attraktive
lokaler i den vestlige ende af Haderslev.

Vi har et ønske om at udvide kompagniskabet og søger derfor en fjerde kompagnon. Som alternativ til
dette, vil vi også have interesse i at tilknytte en ansat speciallæge.

Én af lægerne i kompagniskabet ønsker at holde rejseorlov i efteråret/vinteren 2022/2023. Af den grund er
et kortere vikariat i den periode (ca. 6 mdr.) også en mulighed. 

Aktuelt består kompagniskabet af en kvindelig læge og to mandlige læger på hhv. 49, 43 og 57 år. Den faste lægestab udgøres desuden af en fastansat speciallæge i almen medicin som er tilknyttet 3 dage pr. uge. I klinikken er ansat tre sygeplejersker, en bioanalytiker og en klinik-sekretær. Herudover har vi typisk
tilknyttet 1-3 uddannelseslæger i alle faser af deres specialisering.

Vi ser os selv som en visionær og moderne lægepraksis, hvor faglig kvalitet, godt humør og ikke mindst
teamfølelse vægtes meget højt. Vi er stolte af et kompetent og engageret personale som står hinanden bi
på tværs af faggrænser.

Der er for nuværende tilmeldt ca. 5100 patienter; heraf mange børnefamilier. Antallet af tilknyttede
patienter har, takket være en generelt god lægedækning i vores lokalområde, været stabilt gennem de
sidste par år. Der er således perspektiver for en god fleksibilitet eftersom vi allerede i vores aktuelle
konstellation oplever en hverdag med faste fridage, tid til sparring hos hinanden og grundig supervision og
uddannelse af vores personale samt yngre læger.

Selve klinikken er beliggende i en flot moderniseret historisk fabriksbygning (den gamle Schaumann
Klædefabrik) med store, lyse og dejlige lokaler. Ejendommen er vores egen og omkostningerne er generelt
lave.

Med et engagement i vores lægehus kan du forvente at indlede et lægeliv omgivet af støttende og
kompetente kolleger i nogle skønne lyse rammer. Vi vil i fællesskab kunne drive en lægepraksis der i fuldt
omfang forener god tilgængelighed for patienterne med et fleksibelt og inspirerende lægeliv.

Kontakt praksis 

Vi ser frem mod til at høre fra dig mhp. en nærmere samtale. Vi forestiller os at indlede et samarbejde med
et 6-9 mdr. langt praksis-vikariat. Såfremt der derefter er et fælles ønske herom, vil der som omtalt i
ovenstående, være mulighed for en fortsættelse i en fast ansættelse eller kompagniskab.

Kontakt Lægehusets sekretariat: Tlf. 74522135 / 74529051 eller pr. mail: larsen@laegehusetschaumann.dk 
Hjemmeside: www.laegehusetschaumann.dk 

Lægehuset Schaumann 
Simmerstedvej 1
6100 Haderslev 

APPFWU01V