Skip til primært indhold

Ansøg om e-læring

I tæt samarbejde med dig og din arbejdsgruppe kan Region Syd E-læring være behjælpelig med at gøre jeres idéer til læringsoplevelser for dig og dine kollegaer i Region Syddanmark.

Projektet rammesættes i fællesskab mellem jer og e-læringsteamet

Hvis I gerne vil have produceret e-læring er første skridt at sende en ansøgning. Herefter går en proces i gang, hvor teamet screener og rammesætter projektet. Alt efter jeres behov, ressourcer, størrelsen på målgruppen og andre faktorer, beslutter I sammen med teamet, om projektet egner sig til at blive en stor produktion eller et mindre projekt.

Produktionens størrelse afhænger af indholdet, målgruppens størrelse og jeres ressourcer

Ved de større produktioner efterfølges screeningen af en udforskende fase, hvor teamet stiller afklarende spørgsmål for sammen med jer at blive klogere på, hvad e-læringen skal bidrage til at opnå i organisationen. Det handler ikke om, hvad folk skal vide, men derimod hvad de skal kunne efter endt e-læring – med andre ord hvilken adfærdsændring I ønsker at skabe i organisationen ved hjælp af e-læringen. Derfor kræver de store produktioner ressourcer fra jeres side, og I skal være forberedte på, at udviklingen fra idé til implementering kan tage alt fra 6 måneder til 2 år. Dog kan det generelt siges, at jo mere tid og ressourcer I har mulighed for at afsætte til projektet, des hurtigere går det.

Processen kræver engagement og tæt samarbejde

Processen er grundlæggende samskabende. Målet er at kombinere jeres faglige viden om det specifikke emne med teamets viden om e-læring, didaktik og multimodale virkemidler. E-læring giver muligheden for at flytte os fra den klassiske skolelæring med en masse information efterfulgt af en quiz, test eller eksamen, og i stedet mod scenarier, konsekvenser og færdighedstræning med udgangspunkt i den virkelige verden. Det kræver løbende sparring undervejs i processen. Derfor skal du/I have tiden og lysten til at deltage aktivt i udformningen af de forskellige elementer i e-læringen og indgå i et tæt samarbejde med e-læringsteamet.

Overvejelser I bør gøre jer, inden I sender en ansøgning

Det er afgørende, at I har ledelsesmæssig opbakning til projektet, så I kan få afsat de nødvendige arbejdstimer og eventuel medfinansiering Inden I sender en ansøgning, skal I derfor sikre jer en godkendelse fra jeres leder.

Det er en forudsætning for projektet, at I etablerer en arbejdsgruppe, som skal stå for indsamling, selektering og udvikling af fagligt indhold. Inden I sender jeres ansøgning, skal I som minimum have overvejet, hvem der skal indgå i jeres arbejdsgruppe.

Inden projektets start skal I overveje, om der kan være andre afdelinger på tværs af organisationen, som kan have interesse i og gavn af det materiale, I ønsker produceret.  Da der er stor efterspørgsel på udvikling af e-læring, udvælger vi de projekter, der har størst regional interesse, strategisk prioritet, skalerbarhed og målgruppe.

E-læring har ofte den bedste effekt, når det indgår som en del af et forløb, hvor brugerne får mulighed for at afprøve deres viden i praksis. Det er derfor en god idé at overveje, om materialet skal indgå som en del af et længere forløb – og hvordan dette i så fald vil se ud.

APPFWU01V