Skip til primært indhold

EPJ SYD er Region Syddanmarks nye elektroniske patientjournalsystem

Med EPJ SYD får regionen en fælles standardiseret platform, som skal sikre patientsikker, brugervenlig og effektiv it-understøttelse af de kliniske arbejdsgange.

I 2021 blev Region Syddanmarks nye elektroniske patientjournal EPJ SYD taget i brug. Med EPJ SYD fik regionen en fælles standardiseret platform, som sikrer patientsikker, brugervenlig og effektiv it-understøttelse af de kliniske arbejdsgange.

EPJ SYD bliver en fuldt dækkende EPJ-løsning for alle regionens fem sygehusenheder – Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og psykiatrisygehuset.

Det bliver det primære it-arbejdsredskab for omkring 24.000 læger, sygeplejersker, sekretærer og andre medarbejdere på regionens sygehuse. Odense Universitetshospital er ansvarlig for at drive EPJ SYD for hele Region Syddanmark.

Den samlede periode for idriftsættelse af EPJ SYD på sygehusene i Region Syddanmark strækker sig over en periode på omkring otte måneder startende i oktober 2021. Det betyder, at regionen i den periode vil have to fungerende EPJ-løsninger, idet sygehusene en efter en vil tage EPJ SYD i anvendelse.

Brugerinddragelse i udviklingen af EPJ SYD

Over 100 klinikere har allerede været involveret i arbejdet med den nye EPJ-løsning, og frem mod ibrugtagning vil projektet fortsat have klinikere med i arbejdet omkring løsningens byggesten og kernekomponenter. Dertil kommer involveringen af klinikere, der skal deltage i løsning af kliniknære opgaver – både op mod, under og efter ibrugtagning. De klinikere, kaldet ressourcepersoner, vil få en helt central opgave i forhold til egen afdeling og vil være vigtige brobyggere og koordinatorer.

Alle sygehuse i regionen har deltaget med klinikere i processen; fra udformning af kravspecifikation til evaluering af de endelige tilbud – og nu til at få løsningen på helt på plads.

Systematic er leverandør af EPJ SYD efter udbud i 2017
I 2017 sendte Region Syddanmark den elektroniske patientjournal i udbud.

Evalueringen kortlagde, at tilbud fra Systematic A/S bedst levede op til regionens krav om funktionalitet, kvalitet og pris. På baggrund heraf indgik Region Syddanmark den 23. maj 2018 kontrakt med Systematic A/S om Columna CIS; en samlet EPJ med fem kernemoduler, som i Region Syddanmark har navnet EPJ SYD.

Læs mere om udbud og valg af leverandør til EPJ SYD:

Systematic vinder udbud

EPJ sendes ud i udbud

APPFWU02V