Skip til primært indhold

Brud på persondatasikkerhed

Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, har Region Syddanmark pligt til at underrette Datatilsynet senest 72 timer efter, at vi er blevet bekendt med bruddet.

Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, har Region Syddanmark pligt til at underrette Datatilsynet senest 72 timer efter, at vi er blevet bekendt med bruddet.

Et brud på persondatasikkerheden betyder, at personoplysninger utilsigtet er blevet - eller er i fare for at blive - videregivet, slettet eller ændret.

Hvis der er en høj risiko for, at dine oplysninger er i fare ved bruddet, har vi pligt til at underrette dig om det med det samme.

Det skal fremgå af underretningen til dig, hvad de sandsynlige konsekvenser af bruddet er, og hvad vi har gjort for at formindske skaderne ved bruddet. Vi har også pligt til at underrette dig om, hvem der er vores databeskyttelsesrådgiver.

I nogle tilfælde har vi dog ikke pligt til at underrette dig om brud på persondatasikkerheden. Det drejer sig om følgende tilfælde:

  • Hvis vi har gennemført beskyttelsesforanstaltninger for de personoplysninger, som er berørt af sikkerhedsbruddet. Det kan eksempelvis være, hvis personoplysningerne har været krypteret – og dermed ikke umiddelbart tilgængelige for uvedkommende.
  • Hvis vi efter sikkerhedsbruddet har gennemført tiltag, der betyder, at dine oplysninger reelt ikke er i fare for at blive misbrugt.
  • Hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at underrette de borgere, som er berørt af bruddet. Det kan eksempelvis være, hvis der er tale om et meget stort antal. Hvis dette er tilfældet, vil vi sørge for, at der gives en offentlig meddelelse.

Brud på persondatasikkerheden

Informationssikkerhed

Damhaven 12, 7100 Vejle


APPFWU02V