Skip til primært indhold

Retningslinje når du har modtaget en bevilling fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje

Læs om retningslinjer for bevilling fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje

Regionsrådet vil med Region Syddanmarks Ph.d.-pulje sikre, at en større del af sundhedspersonalet i Region Syddanmarks sundhedsvæsen får mulighed for at tage en forskeruddannelse. Et forskeruddannet personale er en forudsætning for, at Region Syddanmarks sundhedsydelser konstant udvikles, så patienterne tilbydes den bedste og mest effektive behandling, diagnose og forebyggelse. Puljen støtter både projekter inden for somatikken og psykiatrien i Region Syddanmark.

For at projektet kan ansøge, skal følgende være opfyldt:

 • Ph.d.-projektet er godkendt ved ph.d.-skolen hos SDU SUND.
 • Ph.d.-projektet udføres helt eller delvist på og med involvering af:
  • En klinisk afdeling på et sygehus i Region Syddanmark
  • Præhospitalet
  • Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU
  • Almen praksis i Region Syddanmark
  • Andet klinisk område under det regionale sygesikringsområde (f.eks.kiropraktor-, fysioterapi-, ergoterapiklinik m.v.)
 • Ph.d.-projektet er nyt og man må ikke være indskrevet ved ph.d.-skolen, SDU SUND tidligere end d. 13. marts 2022.
 • At ph.d.-projektet kan gennemføres inden for 3 år efter, at bevillingen er hentet.
 • Fremsendes der flere ph.d.-ansøgninger med samme hovedvejleder, vil samtlige ansøgninger med samme hovedvejleder blive administrativt afvist.

Førend der kan ansøges fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, skal følgende krav være opfyldte:

Det er ikke et krav ved ansøgningstidspunktet, at ph.d.-projektet har indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser fra de relevante myndigheder. Dog skal projektet naturligvis have de relevante godkendelser og tilladelser inden påbegyndelse.

Region Syddanmarks Ph.d.-puljes stipendier støtter ét årsværk á 592.000 kr. til løn inklusiv studieafgift og overhead.

Bevillingen dækker ikke udgifter til drift, herunder udgifter til publiceringer mv.

Sammensætningen af din ph.d.-løn kan variere alt efter, hvorfra du søger og modtager midler. Ph.d.-projektets finansiering er, i udgangspunktet, opbygget efter følgende model:

 • Et årsværk til løn opnås fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
 • Et årsværk til løn opnås som fakultetsstipendium fra SDU SUND
 • Et eller flere årsværk hentes eksternt[1]

Derfor skal du til din ansøgning udfylde en finansieringsplan.

Finansieringsplanen skal give bedømmerne et overblik over, hvordan du vil finansiere lønnen til ph.d.-projektets 3 årsværk. Du skal derfor angive, hvordan du ønsker at finansiere hvert enkelt årsværk samt hvorvidt midlerne er blevet tildelt, er ansøgt eller påtænkes ansøgt. Evt. afslag bedes også oplyst. Beskrivelsen af ph.d. projektets finansieringsplan skal tage udgangspunkt i nedenstående skema:

År Årsværk

Haves
(oplys hvorfra)

Søgt/søges fra Region Syddanmark
(oplys hvorfra)

Søgt/søges fra anden side
(oplys hvorfra)

Evt. afslag
(oplys hvorfra)

  1. årsværk        
  2. årsværk        
  3. årsværk        [1] Den eksterne del kan midlertidig erstattes af en underskudsgaranti/kaution fra ansøgers afdeling eller sygehus, indtil den eksterne finansiering er på plads.

APPFWU02V