Skip til primært indhold

Sundhedssamarbejde i Psykiatrien

Tværsektorielle samarbejder om sundhed mellem sygehuse, kommuner og almen praksis i Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Læs Sundhedsaftalen på hjemmesiden og finde oplysninger om organisering m.m. 

Tværregionale samarbejdsfora

Det administrative kontaktforum - se referater og medlemmer

Organisering af tværsektorielt sundhedssamarbejde i psykiatrien

Det tværsektorielle samarbejde er organiseret i 4 samarbejdsfora:

  • Psykiatrisk samordningsforum Lillebælt
  • Psykiatrisk samordningsforum Fyn
  • Psykiatrisk samordningsforum Vestjylland
  • Psykiatrisk samordningsforum Sønderjylland
APPFWU02V