Skip til primært indhold

Kompetencegrupperne for Monitorering, Opgaveoverdragelse og Sundhedsteknologi

Kompetencegruppernes opgave er at understøtte følgegrupperne og Det Administrative Kontaktforum inden for monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. Formålet er tillige at sikre synergi i arbejdet med de tre områder. Dette sker ved, at kompetencegrupperne sikrer en koordinering af opgaveløsningen inden for hvert område på tværs af de fire følgegrupper.

Kommissorium for de tre kompetencegrupper (link) 


Kompetencegrupperne har kompetencer inden for:  

  • Kompetencegruppen for monitorering: Viden om monitorering, evaluering, kvalitetsarbejde, økonomi, datakilder og data.
  • Kompetencegruppen for opgaveoverdragelse: Viden om tværsektorielt samarbejde, samarbejdsaftaler og jura, økonomi og modellen for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse.
  • Kompetencegruppen for sundhedsteknologi: Viden om velfærdsteknologi, digitalisering, økonomi, den planlagte nationale it-infrastruktur for sundhedsvæsnet og MedCom-standarder. 


Kompetencegrupperne

Kompetencegruppen for monitorering:

- Inge Lise Udbye Christiansen, iluc@rsyd.dk
- Xenia Brun Bonde, xenbo@odense.dk
 

Kompetencegruppen for opgaveoverdragelse:

- Anita Lerche, ale@rsyd.dk
- Mathias Hornbæk, Mathias.Hornbaek@middelfart.dk

Medlemmer af kompetencegruppen for opgaveoverdragelse

Referater

Referat - 26. januar 2021

Kompetencegruppen for sundhedsteknologi: 

- Tine Kongsted Eefsen, tke@rsyd.dk 

Referater

Referat - 20. januar 2021

Referat - 9. oktober 2020

APPFWU01V