Skip til primært indhold

Forum for udvidet Sundhedsaftalekoordinering (FUSK)

FUSK er et administrativt forum under Sundhedsaftalen 2019-2023, som har til formål at sikre koordination og sammenhæng i arbejdet mellem de forskellige instanser, der arbejder i regi af Sundhedsaftalen.

FUSK-kredsen afholder møde 1-2 uger efter hvert møde i Det Administrative Kontaktforum.
På møderne deltager regionale og kommunale følgegruppesekretærer fra de fire følgegrupper, regionale og kommunale tovholdere fra de tre kompetencegrupper, regionale og kommunale (P)SOF-sekretærer fra de lokale somatiske og psykiatriske samordningsfora (SOF og PSOF) samt Koordinationsgruppen.

Medlemmer

Kontaktoplysninger i FUSK (Opdateret juli 2022)

Relevante referater i regi af Sundhedsaftalen

Følgegrupper

Lokale samordningsfora (SOF)

Kompetencegrupper

Samarbejdsaftaler

Link til alle samarbejdsaftaler

Hjemmesider

Fælles Kommunalt Sundhedssekretariats hjemmeside

Tværsektorielt Samarbejdes hjemmeside

APPFWU01V