Skip til primært indhold

Genoptræning og rehabilitering

Følgegruppen for Genoptræning og rehabilitering

Formålet med Følgegruppen for Genoptræning og rehabilitering er at udmønte Sundhedsaftalens politiske vision om:

Bedre overgange for:

 • Mennesker med psykiske lidelser
 • Ældre borgere
 • Mennesker med kronisk sygdom.

Kommissorium for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering (PDF)

Aftaler om Genoptræning og rehabilitering

Find via dette link samarbejdsaftaler for udvalgte patientgrupper, som kommunerne og regionen har indgået. 

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater her.

Referater

Referat fra møde den 8. april 2022

Referat fra møde den 1. februar 2022

Referat fra møde den 30. september 2021

Referat fra møde den 6. maj 2021

Referat fra møde den 7. april 2021

Medlemmer af følgegruppen

Formandskab:

 • Louise Vestring, Chef for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune
 • Hanne Andersen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt

Medlemmer:

 • Rene Bender Jørgensen, Chefterapeut, Ergo- og fysioterapi, Sygehus Sønderjylland
 • Stefan Göttler, Kompetencecenterchef, KCR - Kompetencecenter for rehabilitering, OUH
 • Diana Krogstrup, Sundhedschef, Vejle Kommune
 • Vivi Altenburg, Leder af Træning og Rehabilitering, Varde Kommune
 • Marianne Gjerstrup Thomsen, Chefterapeut, SVS
 • Rebekka Reinert, Almen praksis
 • Anne Mette Vind, sygeplejefaglige direktør, Psykiatrien

Sekretariat:

 • Lisbeth Thule Offer, Sundhedskonsulent, Haderslev Kommune
 • Lisa Albæk Pedersen, Specialkonsulent, Region Syddanmark

Kontakt

Lisa Albæk Pedersen

Specialkonsulent

Tværsektorielt samarbejde


21490067
APPFWU01V