Skip til primært indhold

Psykiatriske samarbejdsaftaler på tværs af sektorer

Få overblik over samarbejdsaftalerne, som involverer psykiatrien.

Formålet med samarbejdsaftalerne er at sikre et godt sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Derudover skal samarbejdsaftalerne sikre dialog og koordinering mellem parterne med størst mulig inddragelse af patient og pårørende.

Samarbejdsaftaler på det psykiatriske området

Den regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område skal ses som et supplement til den overordnede fælles regionale samarbejdsaftale, som trådte i kraft 1. januar 2009.

Aftalen omfatter børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, de 22 kommuner, almen praksis samt speciallægerne i børne- og ungdomspsykiatri, og den trådte i kraft den 1. maj 2010.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre det bedst mulige patientforløb til gavn for de børn og unge, som har en psykisk lidelse, og deres forældre.

Samarbejdsaftalen sætter de overordnede rammer for samarbejdet og beskriver opgave- og ansvarsfordelingen i forhold til de typiske faser i et børne- og ungdomspsykiatrisk patientforløb:

 • Opsporing
 • Henvisning
 • Visitation
 • Undersøgelse
 • Behandling / indsats / rehabilitering

 Den nye aftale bygger videre på eksisterende aftaler, men indeholder også en henvisningsguide, der skal gøre det nemmere for henviser at udfylde henvisningen korrekt.

Samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område

Samarbejdsaftalen på demensområdet i Region Syddanmark er en aftale mellem den regionale demensindsats, Praksisudvalget og regionens 22 kommuner.

Formålet med aftalen er at beskrive ansvarsområder og sektorovergange i demensindsatsen i Region Syddanmark for dermed at sikre regionens borgere med demens eller demenssymptomer gode og sammenhængende forløb.

Aftalen indeholder:

 • Baggrund og præmisser for aftalen
 • Generel arbejdsdeling mellem region og kommune
 • Opsporing
 • Observation, udredning og diagnostisering
 • Behandling og pleje
 • Opfølgning

Læs samarbejdsaftalen på demensområdet

Region Syddanmark, regionens 22 kommuner og almen praksis har indgået en samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner.

Aftalen er en tillægsaftale til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område.

I aftalen beskrives sektorernes forpligtelser og samarbejdsrelationer med udgangspunkt i tre forløbsbeskrivelser.

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

 

Se også: Følgegruppen for uddannelse og arbejde

APPFWU01V