Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-tv |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionens opgaver

Det er Region Syddanmarks opgave at sikre at de forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Regionen udfører dette arbejde i henhold til jordforureningsloven. De primære opgaver er at:

 

  • Opspore og kortlægge forurenede arealer.

 

  • Udføre forureningsundersøgelser og oprensninger i områder med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsoplande til almene vandforsyninger, i områder tæt på målsat overfladevand, samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.

 

  • Varetage myndighedsopgaver i samarbejde med kommunerne i forbindelse med byggeri- og anlægsarbejde, arealanvendelses-ændringer, jordflytninger, frivillige undersøgelser og oprydninger.

 

  • Rådgive beboere på (lettere) forurenede arealer i samarbejde med kommunerne.

 

  • Være myndighed ved de undersøgelser og oprensninger som OM (Oliebranchens Miljøpulje) udfører på benzinsalgsteder.

 

Det er muligt via Jordforureningsafdelingens hjemmeside at søge oplysninger om jordforureningssager i hele regionen. Se ”Søg en forurenet grund”.

Den database, du har mulighed for at søge oplysninger i, er den samme, som en sagsbehandler søger i, hvis du ringer for at høre, om der er oplysninger. Et print af søgeresultaterne fra hjemmesiden er lige så gældende, som hvis du havde fået et brev fra regionen med en underskrift.

Når du bruger søgesiden, får du oplyst, hvis Jordforureningsafdelingen ikke har oplysninger om grunden. Det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er jordforurening på grunden, men at regionen ikke har kendskab til jordforurening. Det er nøjagtig den samme oplysning, du ville få hvis du skrev et brev.

 


Siden er sidst opdateret 07-02-2014.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap